Misyon
Tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye eğitimciye ve topluma hizmet sunan 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini sağlayacak mesleki bilgi ve birikimini aktif kullanabilen, nitelikli çocuk gelişimcisi yetiştirmek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet verecek meslek elemanları yetiştirmeyi hedefleyen organizasyon yapısını oluşturmak.

Vizyon
İlerideki öğrencilerine demokratik ve bilimsel bir öğrenme ortamı sağlayan, çocuk ve insan haklarına saygılı, toplumsal duyarlılığa sahip, hayat boyu eğitim ilkesini benimsemiş, etik değerlere sahip mezunlar yetiştiren bir bölüm olmak.